Amaç

"Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi"nin temel amacı, akademik ve bilimsel olan Milliyetçilik ve Milliyetçilik Teorileri üzerine yapılan araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamaktır. 

Kapsam

Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, disiplinler arası yaklaşımlar ve sosyal bilimlere ait tüm alanlarda milliyetçilik olgusuna yönelik çalışmalara yer verecektir.